วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

หลักสูตรแกนกลาง 51...ดาวน์โหลดหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ(แก้ไขได้)

หลักสูตรแกนกลาง 51...ดาวน์โหลดหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ(แก้ไขได้)

ปีนี้ (2552) หลายโรงเรียนคงจะได้เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ก็คือ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และคงจะมีการเตรียมความพร้อมทั้งเอกสารคู่มือและอื่นๆ ในฐานะที่เป็นครูเหมือนกันก็เลยนำหลักสูตรแกนกลางมาให้ดาวน์โหลดไปใช้ทั้งแบบไฟล์ที่แก้ไขยาก (pdf) และไฟล์ที่แก้ไขได้ คัดลอกได้(doc) เอาไปใช้ประโยชน์ครับ

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ดาวน์โหลดหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระต่างๆ ได้เลยครับ
หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางภาษาอังกฤษ
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางศิลปะ
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาและพละศึกษา
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

หลักสูตรแกนกลางภาษาไทย
แก้ไขได้..คลิกที่นี่
หรือลิงค์สำรองอีกที่...คลิก

ขอให้ตั้งใจใช้และทำหลักสูตรใหม่ให้ดีๆ เพื่อนักเรียนนะครับ