วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์หลักสูตรใหม่

วิเคราะห์ตัวชี้วัด..หลักสูตรใหม่ แกนกลาง 51 สำหรับครูวิทยาศาสตร์

สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจัดทำหรือจะได้จัดทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานของสาระวิทยาศาสตร์ ผมมีแนวทางหรือตัวอย่างให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้แบบง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่ หรืออาจจะปรับแก้ไขก็ได้ตามความต้องการ ก็ขอเชิญไปโหลดได้เลยครับที่แต่ละระดับชั้น ดังนี้ครับ

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.doc
2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.doc
3. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.doc
4. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.doc
5. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.doc
6. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.doc

ถ้าหากมีปัญหาก็มีสำรองให้ดาวน์โหลดครับ อีกที่หนึ่ง คลิกที่ชื่อได้ คือ
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.doc
2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.doc
3. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.doc
4. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.doc
5. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.doc
6. วิเคราะห์ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.doc

Create Date : 21 มีนาคม 2553